Brannmur og Antivirus

Hver eneste dag oppstår nye trussler mot bedriftens sikkerhet. Trusselbildet er dramatisk endret bare de siste månedene. Utvikling, drift og optimalisering av interne systemer, verktøy og eget personell for å møte stadig sterkere trusler, er for de fleste bedrifter uoverkommelig.

TotalComs Sikkerhets Plattform er utviklet på bakgrunn av årelang erfaring med feilsøking, forhindring og utbedring av angrep og sårbarheter  TotalCom tekniske team jobber 24/7/365 med de mest avanserte produsentene, programvarene og systemene tilgjengelig på markedet, for å supportere og styrke din virksomhets IT-sikkerhets behov.

 

TotalComs verdiøkende bidrag

TotalCom har nødvendig kompetanse og erfaring til å håndtere din virksomhets totale nettverksikkerhet, men veldig ofte skjer dette gjennom et partnerskap med kundens egne IT-ressursser. Gjennom vårt samarbeid med ledende leverandører i markedet, som Sophos, Barracuda, Check Point, Ruckus, Sonic Wall, Solarwinds m.fl., designer vi de mest avanserte sikkerhetstjenestene og -policy’ene som er tilgjengelig i dagens marked. Våre løsninger bygger på verktøy som inneholder:

  • Brannmur
  • Intrusion detection & prevention (IDS/IPS)
  • Anti-phishing
  • Patch Management
  • Malware-beskyttelse
  • Ransomware-beskyttelse
  • Anti-virus
  • Proaktiv monitorering
  • Sikker fjerntilgang

M.m.

Synkronisert sikkerhet

Eksplosiv vekst i komplekse og koordinerte angrep overgår de fleste bedrifters evne til å forsvare seg. Enkelstående sikkerhetsprodukter klarer å stoppe noen elementer i angrepene, men det at de ikke «snakker sammen» resulterer i at avanserte og koordinerte angrep trenger gjennom. I tillegg til denne teknologiske svakheten i tradisjonelle sikkerhetsløsninger, har de færreste norske SMB-selskaper tilstrekkelige budsjetter og ressursser til å holde tritt med dette trusselbildet.

Sophos har utviklet en egen løsning for synkronisert sikkerhet. Dette er en ny tilnærming til IT Sikkerhet. Kort fortalt er dette teknologi som opprettet kommunikasjon mellom endepunkter (PCer, mobiler, nettbrett) og brannmur.

Sophos Central

Ransomware beskyttelse

Synkronisert Sikkerhet