Ruckus Wireless

Ruckus Wireless har uten tvil markedets mest innovative antenneteknologi. Mens andre produsenter baserer seg på rundstråleantenner, har Ruckus Wireless hatt massiv suksess med sin bruk av adaptiv antenneteknologi.

Teknologien gjør det mulig å bruke aksesspunktenes interne antennepaneler for å retningsbestemme signalene til de enkelte klientene/brukerne, noe som gir en helt annen ytelse enn tradisjonelle aksesspunkter.

Ruckus kombinerer denne overlegne antenneteknologien med avansert Quality of Service-mekanismer og MIMO, basert på sin erfaring med strømming av HD-video. Denne teknologien gir ikke bare mulighet til å sende signaler dit man ønsker, man unngår også at signaler sendes alle andre steder. Det gir i praksis et langt renere radiomiljø, behov for færre aksesspunkter og dermed mindre interferens.

Adaptive Antennas-teknologien må ikke forveksles med begrepet beamforming. For at beamforming skal fungere, må klienten støtte det – Ruckus' adaptive antenner fungerer med alle klienttyper.