Tjenester

WaaS – WLAN as a Service

Trådløst nettverk er ikke lenger betraktet som “kjekt å ha”. Antallet brukere og enheter som trenger tilgang til bedriftens nettverk øker stadig. De fleste virksomheter anser nå trådløs nettverkstilgang som foretningskritisk. Viktigheten av at nettverket er tilgjengelig samtidig som sikkerheten ivaretas, medfører at både planlegging/implementering og drift av det trådløse nettverket blir enda mer utfordrende. Samtidig presses IT-budsjetter mer enn noen gang tidligere. For å redusere behovet for investering og samtidig frigjøre interne IT-ressurser, velger stadig flere virksomheter å outsource denne «hodepinen».

TotalCom møter dette behovet og tilbyr et spekter av «nettverk-som-tjeneste». Et av disse er WLAN som en tjeneste (WaaS)

Hva er fordelene med WaaS?

Forutsigbarhet
Forventningen til nettilgang er i dag 24/7/365, og eventuelle driftsforstyrrelser har direkte innvirkning på bedriftens produktivitet. Ved å kjøpe nettverk som en tjeneste får bedriften en pålitelig tjeneste som sikrer at slike forstyrrelser ikke oppstår. På linje med andre skytjenester får man fast og forutsigbar kostnad for tjenesten.

Frigjør IT-ressursser
Feilsøking og nettverksmonitorering er områder som tradisjonelt absorberer menneskelige ressursser. La interne IT-ressurser forkusere på mer strategiske og virksomhetskritiske oppgaver.

Skalerbarhet
Tjenesten sikrer at virksomheten til enhver tid har et moderne, driftsikkert og stabilt nettverk som møter økende behov for dekning, kapasitet, antall brukere, enheter og applikasjoner. Man er sikret at nettverket utvikles i takt med nye behov og ny teknologi.

Fra Investering til Drift
Ved å ta i bruk WaaS fjerner man investeringsbehovet og overfører kostnader til drift. På den måten blir IT-investeringer midre strategiske og mer som overhead-kostnader. IT og nettverk er fortsatt essensielt, men hurtig teknologisk utvikling og raskt økende personalkostnader må håndteres på en mer kostnadseffektiv måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *