WLAN

Wireless LAN (WLAN) er et sett med teknologier som gir bedrifter både muligheter og utfordringer. Ansatte bruker flere typer enheter i sitt daglige arbeide og det er som regel en blanding av enheter eiet av bedriften og ansattes private enheter. Bedriftens besøkende forventer naturligvis også lett tilgang til gjestenett for sine medbrakte enheter. På toppen av dette vokser det frem en ny gruppe «brukere» ofte betegnet som IoT (Internet of Things). IoT refererer til andre enheter enn tradisjonelle PCer, nettbrett og smarttelefoner. Alt fra klær til biler får innebygget elektronikk, programvare, sensorer og antenner som gjør dem i stand til å kommunisere med omverdenen. Eksempler er byggteknologi, smartklokker, lagersystemer, kaffemaskiner, møteromsutstyr etc. Listen vokser for hver dag som går. Denne eksplosive økningen i antallet enheter som «krever» tilgang til bedriftens nettverk skaper en rekke utfordringer.

  • Nettverket må kunne håndtere et økende antall enheter
  • Kapasiteten i nettverket må økes
  • Sikkerhet blir viktigere og mer krevende (hvem kan gå god for sårbarheten til programvaren i alle mulige enheter?

Samtidig krever brukerne enkel og stabil tilgang.

WLAN-løsningen kan leies som en tjeneste (WaaS).